.RU

06.01.2009 г., с. 11 - Тема: строителство, строителен контрол06.01.2009 г., с. 11


Валери Димитров: Големите пари в политиката раждат капитализъм на приятелските кръгове


Ще предложим промени в закона за счетоводството, за да задължим бюджетните организации да публикуват годишните си финансови отчети, казва председателят на Сметната палата


от Светлана Тарашоева svetlanat@dnevnik.bg


Валери Димитров е доктор по право, бивш председател на парламентарната икономическа комисия и член на бюджетната от НДСВ. Преди четири години беше избран за председател на Сметната палата. С него разговаряме за контрола върху парите на данъкоплатците на фона на многобройните нарушения при усвояването на евросредствата в България, открити от органите на Европейската комисия.


По-рационално ли изразходват бюджетите си централната и местните власти отпреди четири години?

- Като цяло през последните години се забелязва явен стремеж бюджетирането да стане програмно, т.е. да се залага постигането на определени резултати при осъществяването на политиките на съответните институции и средствата да се предоставят именно за тяхното постигане. Политиките на министерствата, прилагащи програмното бюджетиране, са конкретизирани в програми, които се финансират. По този начин ясно може да бъде проследена мисията на съответната институция - защо тя е създадена и защо й се предоставят средства.


Все още програмното начало не се е разгърнало напълно, в незавършена форма е. Но да се надяваме, че когато този процес завърши, изпълнението на бюджета ще е на много по-високо ниво.


В края на миналата година беше публикувано едно изследване на Института за пазарна икономика на базата на одити именно на Сметната палата. Според него през последните 10 години администрацията е похарчила над 20 млрд. лв. за неефективни политики. В кои звена безрезултатното харчене на бюджетни средства е най-много и къде трябва да се затегне контролът?

- При старото бюджетиране пари се предоставяха, без да се иска постигане на някакви конкретни цели. Това е проблемът - че липсата на политика, насочена към програмни цели, води до финансиране на неефективни и неефикасни разходи. Ние съвсем скоро ще предложим промени в закона за счетоводството, с които ще задължим всички бюджетни организации да направят публични годишните си финансови отчети. Така медиите и гражданите ще могат да следят за какво се харчат парите им.


През миналата година Европейската комисия откри сериозни нарушения в усвояването на еврофондовете. Как Сметната палата като контролен орган гарантира, че парите на българските данъкоплатци са защитени от корупционни схеми и злоупотреби?

- Сметната палата не може всичко да гарантира. Тя може да открие нередности, недобри практики и да препоръча отстраняването им, за да се подобри управлението на публичните средства. Но управленската отговорност е върху този, който оперативно осъществява съответните политики и програми, който взема решенията за разпореждане със средствата на данъкоплатците.


Ние във всеки доклад се произнасяме за т.нар. системи за финансово управление и контрол, които, най-просто казано, показват качеството на оперативния мениджмънт на публичните средства. Проверяваме и системите за вътрешен одит. Това са все гаранции, че средствата ще се харчат законосъобразно и по-ефективно. Но пълни гаранции няма, разбира се. В края на краищата и Европейската сметна палата доскоро отказваше да завери точността, законността и правомерността на отчетите на Европейската общност.


Сметната палата упражнява последващ контрол. Ние може да открием много нередности, да дадем много препоръки и го правим. Но именно оперативно управляващите си носят отговорността за всички лоши практики при усвояването на еврофондовете.


Какъв е ефектът от одитите на Сметната палата, обръщат ли ведомствата внимание на вашите констатации или предписанията ви остават само на хартия?

- Моделът на работа на българската Сметна палата е стандартен, така работят и много други палати в Европейския съюз. Ние, както и те, нямаме разследващи функции. Не сме и Сметна палата от типа "финансов съд". Непрекъснато като че ли има стремеж Сметната палата да бъде натоварена с някакви силови правомощия, форми на принуда и санкции, което е неприсъщо за върховна одитна институция. Не сме старите ревизори, които имаха специални средства за принуда. Ние осъществяваме последващ контрол, оповестяваме резултатите от одитите си, даваме препоръки за отстраняването на проблемите и проверяваме дали се изпълняват. Ако има неизпълнение, чак тогава се обръщаме към съответния висшестоящ орган.


В момента извършваме два одита, възложени ни от парламента - одит на системите на управление на структурните и на Кохезионния фонд на Европейския съюз и одит на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури. Проверяваме дали всички тези системи, разпръснати в 8 министерства, действат като единен механизъм, който осигурява ефективно усвояване на европейските средства. През февруари ще оповестим резултатите от този одит.


Какъв процент от одитите на палатата откриват нарушения, които се пращат в прокуратурата, както се случи с пътния фонд? И колко наказателни производства са образувани по ваши сигнали?

- Сметната палата не е разследваща институция, целта й не е да открива престъпления, но когато се натъкне на такива данни, изпраща материали в прокуратурата. Затова сравнително рядко имаме доклади, по които изпращаме материали в прокуратурата, средно около 7-8 пъти годишно. Законът не ни позволява да ги оповестяваме, докато прокуратурата не се произнесе.


В последните месеци Сметната палата откри сериозни нарушения в управлението на държавни имоти - в Министерството на отбраната и в някои от посолствата ни. Има ли и други държавни или общински структури с подобни нарушения?

- Ние констатирахме лоши практики при една цяла поредица от одити на седем министерства и 18 общини. Насочихме се към по-рискови сделки - апорти на търговски дружества и замени. Установихме лоши практики в рамките на закона, а не преки нарушения. Въпросът е, че самите закони съдържаха недостатъци, поради което предложихме на парламента да се направят промени в законите за държавната и общинската собственост, така че в тях да има по-детайлна уредба на тези сделки. Някои от предложенията бяха приети.


Казахте неотдавна, че държавата се проваля във функциите си на доставчик на законност, защо?

- Това е лично мое мнение. Основните най-присъщи функции на държавата според мен са законността, опазването на обществения ред, борбата с престъпността, правосъдието. Не се разбира значимостта на тези функции, поставя се ударението върху други и всъщност се оказва, че държавата не концентрира ресурс в най-важните области. Например всеки министър на вътрешните работи се сблъсква с липсата на достатъчно средства.


Трябва да се съсредоточи общественото внимание върху реформата в правораздавателната и полицейската функция на държавата. Защото е налице усещане за липса на защитеност срещу престъпни посегателства и липса на законност и неадекватна защита. Необходимо е да се насочат много повече усилия и ресурси в тези сфери.


Как оценявате промените, които се правят в закона за финансиране на политическите партии?

- С повишаване на държавната субсидия партиите се поставят в зависимост от публичните средства и от данъкоплатеца, а не от специални лобистки интереси. Убеден съм, че така се намалява рискът от превръщането им в техен заложник, често в ущърб на интересите на всички останали.


Това ли е начинът да се разкъсат партийните обръчи от фирми?
06.01.2009 г., с. 13


На пазар за имоти 2009 - изпитания и възможности


Забавянето ще даде шанс на пазара да излезе от кризата по-подреден, подчинен на ясни правила и с по-високи стандарти за качество


от Деян Тодоров* deyant@stroitelstvo.info


Накъде ще върви пазарът на имоти през 2009 г.? "Надолу" може и да не е очевидният отговор за много хора. Да, някои предприемачи ще пострадат, някои проекти ще се забавят, а някои инвеститори, купили с надеждата за бърза препродажба след нарастване на цената, може и да не успеят. И все пак пазарът се забавя основно поради външни причини, получавайки шанса да излезе от кризата по-подреден, подчинен на ясни правила и с по-високи стандарти за качество. Стремежът към повече сигурност би трябвало да отсее рисковите проекти и да се реализират тези, зад които стоят сериозни инвеститори, опитни проектанти, професионално подготвени консултанти и брокери и най-добрите изпълнители. Годината ще бъде изпитание за играчите, които са поели повече риск, но и възможност за тези, които са били достатъчно благоразумни.


Тя ще е шанс и за подреждането на сектора чрез отделянето на качествените от некачествените имоти и изясняването на правилата и отговорностите в инвестиционния процес - например докъде се простират задълженията на предприемача и кой би трябвало да осигури качеството на средата, в която се намират имотите; на какви стандарти за енергийно потребление трябва да отговарят сградите; кой и при какви условия може да бъде посредник при сделки с недвижима собственост. От решаващо значение за това как индустрията на недвижимите имоти ще излезе от кризата ще бъдат и фактори като административните тежести за инвеститорите в процеса на строителство или пък имиджът на България като туристическа дестинация.


Но преди да си отговорим на въпроса накъде ще върви секторът, трябва да дадем сметка за причините, поради които той се развиваше с бурни темпове в последните години:


Първо, в началото си бумът беше продиктуван от ниската база. Недостигът във всички класове имоти създаде възможности да се инвестира в строителство. В същото време нарастващото търсене - на жилища, на съвременни офиси, на търговския площи и от складови и логистични имоти, които да ги обслужват, увеличи цените им.


Второ, търсенето беше подкрепено от изобилието от финансиране в глобален план, включително в България. Това се отрази както в развитието на ипотечното кредитиране, така и в навлизането на много чуждестранни инвеститори, вследствие на което цените и на инвестиционните имоти също бързо се устремиха нагоре. Ръстовете на цените донесоха висока възвращаемост на вложения в имотите капитал - дори към третото тримесечие на 2008 г. съществуващите апартаменти в София са носели почти 30% печалба на собствениците си за година. Средното нарастване за последните пет години пък е било 38%.


От 2004 г. до пика на пазара през 2007 г. нивата на доходността от инвестиционни имоти, тоест годишните приходи от наем като процент от продажната цена, намаляха от двуцифрени до близо 7 на сто. Чуждите инвестиции играха основна роля за ръста на пазара на имоти в страната. Най-голямата промяна обаче стана в курортите. Изобилният кредит отприщи харченето на чужденци за втори домове.


Днес ситуацията е по-различна. По предварителни данни на БНБ постъпленията от продажби на недвижими имоти на чуждестранни лица намаляват между януари и октомври 2008 г. с близо 22% спрямо същия период на миналата до 1.188 млрд. евро. Така основният двигател на сектора заработи на по-ниски обороти и доведе до забавяне в жилищното строителство в цялата страна - за деветмесечието на 2008 спрямо същия период на предходната година то е 12%, но е много по-рязко в курортните Благоевградска и Бургаска област, където спадовете са съответно 51 и 43%.


Във втората половина на миналата година банките сериозно ограничиха и новите кредити, свързани със строителството, след като още преди това спряха финансирането и за изграждането на ваканционни комплекси. Институциите преосмислят и отношението си към жилищните заеми, които вече се възприемат като по-високорискови.


На практика всички ключови фактори за пазара на имоти през последните няколко години са претърпели значителни промени. За пазара това може да означава няколко неща: първо, стартирането на нови проекти ще бъде по-трудно, ще изисква по-голяма сигурност и ще става с повече собствени средства; второ, купувачите и банките ще останат предпазливи поне в първата половина на годината, докато видят накъде се ориентира пазарът; цените на жилищата бързо ще забавят растежа си на годишна основа; евентуалните колебания при бизнес имотите ще бъдат трудно предвидими предвид ограничения брой сделки. За всички играчи на пазара предстои по-труден период, с по-малко възможности за нов бизнес и по-малки печалби, отколкото може би са свикнали.


Това обаче не означава, че такива ще липсват. Очаква се цените на земята да намалеят, а с падането на цените на горивата и материалите да ги последват и тези на строителството.


Купувачите на жилища с пари в брой и стабилни доходи ще имат на практика неограничени възможности за избор и ще могат да получат повече срещу парите си, отколкото биха получили година по-рано.


Собствениците на бизнес имоти ще се радват на по-малко конкуренция, защото новите проекти ще бъдат ограничени.


Кризата най-вече отпусна натиска върху големите курорти, които страдаха от това, че се бяха превърнали от места за почивка в строителни площадки.

Жилища


При жилищата 2009 г. най-вероятно ще донесе по-малко на брой и по-малки като обеми проекти. От една страна, това ще се дължи на забавянето на продажбите от втората половина на 2008 г., от друга - на натрупания вече обем ново строителство, а и на по-предпазливото поведение на всички участници на пазара - купувачи, строители и банки. Вероятно на много от тях цените вече са спрели да растат, макар че по последните статистически данни (към третото тримесечие на 2008) те все още са нараствали бързо на годишна основа. Купувачите ще имат все повече възможности да избират от завършени жилища и такива с все повече екстри.


Втори дом


В период на ограничено финансиране в глобален план и икономическа криза е много вероятно потребителите да се лишат от покупки, които не са им от първа необходимост - от нови автомобили до втори домове, при това не само в България, а и в Испания, Португалия, Турция или Австрия. При падащи цени при основни конкуренти като Испания това ще направи страната ни по-малко привлекателна за чуждестранните купувачи. И хората, които купуват за инвестиция, и предприемачите би трябвало да се въздържат поне докато не видят предпоставки за нов ръст на пазара. И все пак качествени проекти с добри местоположения би трябвало да могат да се реализират успешно дори в тази ситуация предвид това, че няколкото хиляди апартамента от висок клас, които България би могла да предложи, не са чак толкова много на фона на огромните европейски и руски пазари.


Офиси


Основният офис пазар ще продължи да бъде София, а и във Варна предлагането на съвременни площи ще се увеличава. Темповете на строителство обаче ще бъдат по-малки, отколкото се очакваше доскоро. Вероятно е големи проекти, които още не са стартирали и нямат осигурено финансиране, да се отложат. Ако икономическата криза се задълбочи, това може да накара и много фирми да преосмислят плановете си за растеж, съответно да ограничи търсенето на нови площи. Все пак първите мащабни проекти в София ще бъдат завършени едва през 2010 г. и ако икономическите перспективи не се влошат значително, пазарът няма да пострада сериозно.


Търговски центрове


Заради началния си етап на развитие много проекти ще бъдат заложени на карта, още повече че има търговци, които преосмислят плановете си за експанзия заради икономическата криза, а банките са по-предпазливи във финансирането им. От това ще спечелят тези, които вече са започнали строителство и имат финансирането, както и съществуващите търговски центрове, тъй като ще работят в не толкова конкурентна среда.


Логистични центрове


Евентуално намаляване на икономическата активност би се отразило сериозно на развитието на нови логистични центрове. Предвид началната фаза, в която се намират обаче, перспективата и пред тях остава относително стабилна. Кризата може да накара някои от продавачите на земя да се замислят сериозно върху цените, които искат, а с това и да осигури нови възможности за предприемачите. За компаниите ползватели, които се развиват, възможностите за наемане остават ограничени и затова те вероятно ще продължат да строят за собствените си нужди.

Деян Тодоров е главен редактор на списание "Индекс имоти"/"Индекс луксозни имоти"
06.01.2009 г., с. ІІ


Партито свършва, време е за плосък данък


Граждани губят правото си на облекчение, свиват се и нормативно признатите разходи


от Стефан Антонов І stefanan@dnevnik.bg

Безгрижните времена на сериозни данъчни облекчения отминаха с въвеждането на плоския данък от 10%. Това стана през миналата година, но крайният ефект от мярката предстои да се усети в следващите 4 месеца, когато ще се подават данъчните декларации за доходи от 2008 г. Заради него в историята отива семейното подоходно облагане, при което единият от родителите можеше да приспада част от данъчната си основа в зависимост от броя на децата в семейството. В новия си вид Законът за данъците върху доходи на физически лица ще засегне още няколко групи от граждани, тъй като нивата на нормативно признати разходи за различни дейности бяха понижени. За лица със свободна професия те са само 25%. Сериозно бяха орязани и облекченията за журналисти, изобретатели, земеделски производители. За 2007 г. те приспадаха 70% от доходите си, но в новите данъчни декларации те ще имат право на само 40% намаление.


Признават се за разходи и 10% от печалбата, получена при продажба на имот. Тя може да бъде и необлагаема, ако в рамките на 2008 г. се продаде само един жилищен имот, без значение кога е бил придобит. Необлагаема е и печалбата от сделки с до два недвижими имота, ако са били притежавани над 5 години, както и сделки със земеделски, горски и селскостопански имоти без значение от броя им.


Кой подава декларациите


Задължение да подадат декларация имат всички граждани, които са получили доход извън този по трудовите си договори. В категорията попадат рентиерите, земеделски производители, инвеститори, журналисти, архитекти, преподаватели и др. Срокът за подаване на декларациите изтича на 30 април.


Ако през миналата година работодателят е правил удръжки върху заплатата на своите работници, те трябва да се приспаднат от общата дължима данъчна сума. Парите за довнасяне, които остават като положителна разлика между общите задължения и авансово платените, може да се изчислят при попълване на самата декларация. Трябва да се следват дадените указания и бележките, издадени от работодател или счетоводител. Обратно, ако тази разлика е отрицателна, значи е налице право на възстановяване.


Най-бързите печелят


Отново, както и през миналата година, всички граждани, които подадат декларациите бързо и внесат дължимата за доплащане сума, ще могат да ползват 5% отстъпка от нея. Срокът да се стори това е 10 февруари. Отстъпка в същия размер следва да получат и гражданите, чиито декларации са подадени по електронен път. И двете облекчения накуп обаче не може да се ползват.


На борсата


Ако през миналата година някой е направил пари на фондовата борса, върху тях отново няма да плаща данъци. Само ще трябва да обяви печалбите си.


Добър начин за спестяване от данъчна гледна точка продължава да е и инвестицията в доброволен пенсионен фонд. Общо до 10% от годишната данъчна основа може да се приспаднат от нея, ако са били внесени в такъв тип дружество. Допълнително облекчение в същия размер е предвидено и за общата стойност на вноските за доброволно здравно осигуряване и премиалните вноски по договори за застраховка "Живот".


Сайтът на НАП временно блокира


Интернет сайтът на Националната агенция за приходите отново прегря в късния следобед на вчерашния ден. Това временно затрудни изтеглянето на данъчни декларации, но проблемът бързо бе решен и услугата стана достъпна. Сайтът на приходната агенция предоставя възможност за изтегляне на всички необходими документи. Те могат да се разпечатат и попълнят впоследствие. Миналогодишните функционалности - данъчен калкулатор и декларация с баркод, предстои да бъдат обновени, след което отново ще са достъпни, съобщиха от Националната агенция за приходите.


Другият начин за сдобиване с данъчна декларация е на място в офисите на НАП.
06.01.2009 г., с. ІІІ


Държавата оставя Пловдивския панаир на Гергов


Министерството на икономиката няма да оспорва съдебно решение за реституцията


от Екатерина Стоилова І ekaterinas@dnevnik.bg


Министерството на икономиката не може да оспорва влязло в сила съдебно решение за реституция на имоти на територията на "Международен панаир - Пловдив", защото не съществува процесуална възможност за това. Така юристите от правния отдел на министерството на практика потвърдиха факта, че държавата е изгубила мажоритарния си дял в държавното дружество и няма правно основание да иска възстановяване на предишното разпределение на собствеността.

Георги Гергов станал мажоритарен собственик на Пловдивския панаир


Антимонополната комисия глоби Пловдивския панаир с 300 хил. лв.


В края на миналата година пловдивският бизнесмен Георги Гергов, който чрез "Пълдин туринвест" и пловдивската община доскоро контролираше 49 на сто от акциите на панаира, призна, че е увеличил дела си на 50.58%, изкупувайки от реститути акции за 2.4 млн. лева. От министерството вчера обясниха, че реституционните претенции на собственици на земя от територията на панаира са доказани по съдебен път, но след първото дело през март 2008 г. юристите на ведомството не били допуснати като страна по делото. Причината била, че страна по делото били реститутите и "Международен панаир - Пловдив". През май м.г. държавата все още беше мажоритарен собственик на панаира, но от министерството не обясниха защо не са оспорвали решението на Пловдивския окръжен съд да бъдат отхвърлени като страна по реституционното дело. От ведомството не коментираха и казуса с намаления държавен дял, който противоречи и на закона за приватизация, според който "Международен панаир Пловдив" е в забранителния списък за раздържавяване.


С последното изкупуване пловдивският бизнесмен на практика поема юридически контрола върху компанията. На предстоящото общо събрание на панаира, насрочено за 12 февруари т.г., от управителния съвет ще бъде освободен един от тримата представители на държавата - Александър Константинов. Останалите двама представители са Корнелия Нинова и Паулина Търновалийска. Акционерите ще приемат още промени в устава на дружеството, както и изменения в броя на съвета на директорите. Представителите на държавата вчера не бяха открити за коментар.
06.01.2009 г., с. ІІІ


Кризата засили интереса към газификация във Варна


от Доротея Николова, Варна dorotheas@dnevnik.bg


Компаниите във Варна увеличиха значително заявките си за включване в газоразпределителната мрежа на "Варнагаз" АД, съобщи за "Дневник" изпълнителният директор Румен Тотев. Изпълнението на плана ни за 2008 г. е 260%. Общият брой на договорите за газифициране е 1704, като 1114 от тях са с битови потребители, уточни той. По думите му основната причина за това е кризата и мерките за оптимизиране на разходите. Според изчисленията на "Варнагаз" отоплението на природен газ снижава разходите с около 30 на сто.


Кризата обаче все пак ще се отрази на компанията. Тя ще съкрати наполовина програмата си и ще изгради само около 5 хил.м уплътнения по вече изградената мрежа. Ще се работи основно в районите, където има голямо струпване на потребители на природен газ, посочи Тотев. Инвестициите, които ще бъдат вложени до края на 2009 г., са 2.25 млн. лв.


Според бизнес плана на компанията, одобрен от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране през март миналата година, до 2011 г. "Варнагаз" ще вложи 10.8 млн. лв. в газификацията на морския град. Намеренията са до три години газопреносната мрежа във Варна да достигне 150 км. Сега мрежата включва 115 кв.м.


"Варнагаз" АД е дъщерно дружество на "Овергаз" АД и има лиценз за газифицирането на двата централни варненски района - "Приморски" и "Одесос", до 2039 г. Лиценз за останалите три района на Варна има "Примагаз" АД.


Преди да продължим активно с разширяването на строителната си програма, ще изчакаме да видим как ще се развива туристическият отрасъл предвид рецесията, коментира още Тотев. През миналата година "Варнагаз" започна активно газификацията на част от курортните комплекси край Варна. Сега към мрежата са включени 9 хотела, повечето от които са отворени целогодишно. В процес на включване е и ваканционният комплекс Слънчев ден.


По думите на Румен Тотев изградената от "Варнагаз" оптична кабелна мрежа от 215 км ще се дава под наем на различни кабелни и оптични оператори във Варна. Първоначалният замисъл предвиждаше посредством нея във Варна да започне предлагането на т.нар. тройна услуга - интернет, кабелна телевизия и телефон, от друга дъщерна фирма на "Овергаз" - "Вестител" АД. Няма окончателно решение, но интерес към наемането на мрежата не липсва, посочи Тотев. През 2006 г. "Вестител" получи лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията за фиксирана телефонна услуга. Тогава от дружеството заявиха, че намерението им е да предлагат различни пакети - домашен, корпоративен за малките и средните фирми и ВИП. Сега във Варна тройна услуга предлагат само две-три фирми.
06.01.2009 г., с. ІХ


Лихвите по жилищните заеми в левове минаха 10%


Поскъпването при този тип кредити е най-високо


от Валентина Илиева | valentinail@dnevnik.bg


През миналата година най-голямо е било повишението при лихвите по жилищните ипотечни заеми в левове, показват данните на БНБ за ноември 2008 г. И на годишна, и на месечна база нарастването им е най-високо в сравнение с потребителските и с фирмените кредити. Покачването на лихвите по този тип заеми се отразява и в по-голямо нарастване на годишния процент на разходите (ГПР, включва лихвата, такси и комисиони, свързани с обслужването на заема) по тях в сравнение с повишението на ГПР при кредитите за потребление. Така лихвата по жилищни ипотечни кредити мина 10 процента. Такива бяха лихвените нива по този тип заеми допреди кредитния бум от последните три-четири години. Прогнозите на банкери са, че лихвите няма да падат.


През ноември миналата година средният лихвен процент по жилищните кредити в левове достига 10.48%, като за една година се увеличава с 2.49 процентни пункта, а за един месец (спрямо октомври 2008 г.) с 0.99 пр.п. Така ГПР за тези заеми вече е 11.13%, увеличавайки се за една година с 2.40 пр.п., а за един месец - с 0.77 пр.п. По-евтини остават жилищните ипотеки за домакинствата в евро. Средната лихва при тях през ноември е била 8.91%, увеличавайки се с 1.56 процентни пункта за една година и с 0.58 пр.п. за един месец. Годишният им процент на разходите е 9.54%, нараствайки с 1.53 пр.п. Средно лихвата по кредитите за потребление в левове през ноември е била 12.41%, увеличавайки се с 2.34% спрямо ноември на предходната година. ГПР достига 13.31%, като спрямо ноември 2007 г. се увеличава с 1.82 процентни пункта.


Друго по-голямо поскъпване се наблюдава при фирмените заеми над 1 млн. евро, договорени в левове. Средната лихва при тях за една година се е увеличила с 2.13 пр.п. до 10.25%, като спрямо октомври 2008 г. обаче намалява с 0.21 пр.п. Ако при заемите за домакинствата движението на лихвите е единно и категорично в посока нагоре, при фирмените кредити то е разнопосочно. На годишна база се наблюдава увеличение, но на месечна средните лихви отчитат и намаление - при кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, и при тези над 1 млн. евро, договорени в левове.


През изминалата година лихвената политика на банките ще се запомни с постепенно и периодично покачване на лихвите по кредитите. Това бе наложено от последвалите ефекти на глобалната финансова криза, заради която ресурсът намаля и поскъпна.
06.01.2009 г., с. XI


"Холдинг Пътища" ще даде премия от 3.84 млн. лв. на Васил Божков


Председателят на надзорния съвет на "Холдинг Пътища" Васил Божков ще получи премия от 3.84 млн. лв., реши общото събрание на акционерите на холдинга в понеделник. На събранието, което беше отложено веднъж, е бил представен едва 14.06% от капитала на холдинга, се казва в официалното съобщение на компанията. Според Търговския закон насрочено за втори път събрание и неговите решения са законни независимо от представения кворум.


По неофициална информация против предложението за възнаграждение на Васил Божков е гласувал само един акционер с по-малко от процент от акциите. На събранието е прието още председателят на управителния съвет Орлин Хаджиянков да получи 100 хил. лв. премия за работата си през 2007 г., а заместникът му Филип Стоянов да вземе 60 хил. лв.


Акционерите са решили още депозитарните разписки от увеличението на капитала, извършено на 27 юни, да не бъдат отпечатвани. Акционерите ще могат да ги получат през инвестиционен посредник, който има право да работи като регистрационен агент. През юни миналата година "Холдинг Пътища" АД увеличи капитала си със собствени средства от 432 хил. до 30.672 млн. лв., като за всяка налична акция бяха раздадени по 70 нови книжа с номинал от 1 лев. Събранието е избрало одитен комитет с членове Ралица Кръстева и Ралица Кайджиева.


Холдингът е един от кандидатите за строежа на двете отсечки на магистрала "Тракия" от Нова Загора до Ямбол и от Стара Загора до Нова Загора. Търгът обаче беше спрян на 30 декември от Национална агенция "Пътна инфраструктура" заради писмо от главна дирекция "Вътрешен пазар и услуги" на Европейската комисия, в което се е настоявало да не се подписват никакви договори и да не се предприемат действия, които биха поставили комисията пред свършен факт.


След новината за спирането на търга още в първия ден за търговия на Българската фондова борса акциите на "Холдинг Пътища" отбелязаха 3.7% спад до 3.13 лв. единична цена.
218-rabota-na-sudah-paromah-1-naznachenie-i-oblast-primeneniya-4.html
21devyatnadcatij-lunnij-den-s-drevnejshih-vremen-lyudi-pridavali-ogromnoe-znachenie-gadaniyam-gadali-ob-urozhae.html
21zashita-lokalnih-mashin-v-seti-1-osnovnie-sredstva-apparatnoj-zashiti.html
22-blagotvoritelnost-dobrovolchestvo-volonterstvo-ob-obshestvennoj-palate-rossijskoj-federacii.html
22-dogovor-o-polnoj-materialnoj-otvetstvennosti-materialnaya-otvetstvennost-rabotnika-za-usherb-prichinyonnij-rabotodatelyu.html
22-effektivnost-razlichnih-sposobov-informirovaniya-mihail-naumovich-dimshic.html
 • school.bystrickaya.ru/issledovanie-rinka-nedvizhimosti.html
 • books.bystrickaya.ru/deponirovannie-nauchnie-raboti-sistema-standartov-po-informacii-bibliotechnomu-i-izdatelskomu-delu.html
 • urok.bystrickaya.ru/predsedatelej-sudov-hotyat-izbavit-ot-korrupcionnih-podozrenij-kommersant-gazeta-moskva-mariya-plyusnina-ekaterinburg-maksim-ivanov01-02-2011-14-stranica-57.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zaklyuchenie-otchet-o-vipolnenii-nauchno-issledovatelskoj-raboti.html
 • college.bystrickaya.ru/27-samoreguliruemie-organizacii-v-oblasti-energeticheskogo-obsledovaniya.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-istoriya-razvitiya-medicini-i-medicinskogo-obrazovaniya-v-kabardino-balkarii-napravlenie-podgotovki.html
 • urok.bystrickaya.ru/priroda-sveta-spontannoe-i-vinuzhdennoe-izluchenie-inversiya-zaselennosti-energeticheskih-urovnej-princip-raboti-lazera.html
 • spur.bystrickaya.ru/lekciya-prirodoohrannij-potencial-stranica-6.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/34-raspredelenie-resursov-i-resursnie-konflikti-kurs-upravlenie-proektami-avtori-soolyatte-andrej-yurevich.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lekciya-17-glava-5-lekciya-evangelskie-pritchi-klassifikaciya-i-istolkovanie-lekciya-ekzegeticheskij-razbor-evangeliya.html
 • credit.bystrickaya.ru/pamyatka-dlya-studentov-grupp-pkm-po-izucheniyu-disciplini-tehnologiya-materialov-i-pokritij-6-semestr.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/av-dudarenko-materiali-konferencij-i-prezidiumov-os-konferenciya-obshestvennogo-soveta-18-marta-2009-goda.html
 • thesis.bystrickaya.ru/predlagayut-vam-neobichnij-setevoj-proekt-po-sozdaniyu-detskogo-poznavatelnogo-biologicheskogo-zhurnala.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-obrazovatelnaya-programma-po-predmetu-himii-stranica-2.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/metallicheskih-materialov.html
 • urok.bystrickaya.ru/pravila-priema-v-pokrovskij-pedagogicheskij-kolledzh-v-2011-godu.html
 • learn.bystrickaya.ru/ezhekvartalnij-otchet-po-cennim-bumagam-za-2-kvartal-2005-goda-stranica-5.html
 • college.bystrickaya.ru/24-sentyabrya-geshe-dzhampa-tinlej.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/predislovie-stranica-21.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/glava-48-kniga-pyataya.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-8-integraciya-rossii-i-stran-sng-v-mirovoe-hozyajstvo-2-osnovnie-ponyatiya-territorialnoj-organizacii-naseleniya.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-sostavlena-na-osnove-normativno-pravovih-dokumentov-federalnij-zakon-273-fz-ot-29-12-2012-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii.html
 • studies.bystrickaya.ru/logistika-chast-6.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/universalnoe-posobie-dlya-shkolnikov-studentov-i-lyudej-otl-obmanul-tovarisha-lektora.html
 • pisat.bystrickaya.ru/stanislav-v-lebedeffvrrazdel-1-stranica-6.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/utopiya-antiutopiya-i-piratskie-utopii-stranica-4.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-ritorika-kod-disciplini-po-uchebnomu-planu-gse-v-1-dlya-studentov-specialnosti-032301-65-regionovedenie.html
 • textbook.bystrickaya.ru/instrukciya-po-deloproizvodstvu-permskogo-gosudarstvennogo-universiteta-stranica-7.html
 • tasks.bystrickaya.ru/32-harakteristika-hozyajstvennoj-deyatelnosti-obshestva-zadanie-na-vipusknuyu-rabotu-slushatelyu-uchebnoj-gruppi-925-k.html
 • textbook.bystrickaya.ru/itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-petushinskogo-rajona-za-2010-god-i-zadachi-dalnejshego-ustojchivogo-razvitiya.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/v-preodolenie-plehanova-1-don-kihoti-20-h-godov-pereval-isudba-ego-idej-m-sovetskij-pisatel-1989-400-s.html
 • desk.bystrickaya.ru/otveti-i-ukazaniya-tema-11-nastoyashee-posobie-yavlyaetsya-sbornikom-zadach-po-matematike-dlya-studentov-gou-spo-kirovskij.html
 • desk.bystrickaya.ru/politika-pravo-mirovaya-literatura-28.html
 • write.bystrickaya.ru/fnansovij-analz-ruhu-groshovih-koshtv-na-pdprimstv-tov-avtopolyus.html
 • notebook.bystrickaya.ru/k-municipalnomu-kontraktu-stranica-9.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.